Buizerdnesten in het Schuitwater

Buizerdnest Tienraijse en Swolgenderheide Buizerd

Het buizerdnest wat iets verderop ligt van waar wij vaak wandelen. Foto: Mathijs Herremans. 22 juni 2016.

Ik ben maandag 20 juni met Paul van IVN De Maasdorpen gaan kijken naar twee nesten van de buizerd. Paul en een ander lid van het IVN hadden de nesten gevonden en gaan deze de komende jaren volgen zodat de boswachters weten hoe het met de buizerds in het Schuitwater gaat. In een van de nesten, buiten het Schuitwater, maar wel van Staatsbosbeheer, was al een jong uitgevlogen en waren er nog twee, een jong die nog op het nest zat, en 1 takkeling. Een takkeling is een jong dat al uit het nest is, maar nog niet is uitgevlogen, hij zit rond het nest op een tak. Op een ander nest waren twee takkelingen, ook al bijna klaar om uit te vliegen. In een nest vlakbij waar ik woon zat 1 jong, dit nest hadden ze op aanwijzing van mij en Frank een paar dagen later gevonden. Ze liepen nog geen 200 meter en hoorde al een bedelend jong. Dit is vlakbij een pad waar wij dagelijks met de honden wandelen, waarschijnlijk houden ze hun mond zodra wij er komen en zeker met de honden erbij. Paul weet ook nog twee andere nesten in het Schuitwater, nu moeten ze nog 1 nest vinden en dan is het hele Schuitwater bekend met buizerd territoria.

Buizerdnest Grubbenvorst Buizerd

Klik voor groter

Buizerdnest Grubbenvorst Buizerd

Klik voor groter

De Buizerd (Buteo buteo) komt door heel Nederland voor en ’s winters zijn er ook overwinterende soorten uit Scandinavië. De buizerd vliegt goed op thermiek en kan grote afstanden afleggen met weinig inspanning. Zweefvliegers kijken ook naar waar zij buizerds zien vliegen. De buizerd is een stevige vogel waardoor zij geen beweegbare prooien kunnen vangen zoals valken dat wel kunnen. Ze eten voornamelijk muizen, zieke of jonge konijnen, wormen en aas. Vaak zie je buizerds ook langs de snelweg op paaltjes zitten. Ze wachten dan met gevaar voor eigen leven tot er een dier wordt aangereden. Ook werd het aas de buizerd vroeger, maar nu ook nog, fataal doordat de buizerd werd gezien als een concurrent voor de mens en door landbouwgiffen die via de kleinere dieren hoger in de voedselketen terecht kwamen. Nu gaat het weer stukken beter met de buizerd.

Buizerdnest Schuitwater Buizerd

Klik voor groter

Buizerdnest Schuitwater Buizerd

Klik voor groter

Author: Mathijs

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *